Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.

Publiciteit

Uw publiciteit helpt Human Health Foundation aan een grotere naamsbekendheid. Hoe meer mensen weten van het bestaan van Human Health Foundation, hoe meer mensen we kunnen helpen en ook hoe meer mensen ons zullen steunen in giften en donaties. Graag helpen wij u na te denken over de inzet en praktische tips van publiciteit. We stellen het zeer op prijs als u onze bijdrage vermeld in uw communicatie. Een logo van Human Health Foundation is beschikbaar.

Bij het indienen van  een aanvraag gaat u tevens akkoord dat Human Health Foundation uw naam, bijdrage en actie gebruikt in haar publicitaire uitingen en communicatie op de diverse media, zoals website, sociale media en pers.

Heroverweging

Na uw aanvraag ontvangt u een motivatie van de genomen beslissing omtrent uw fondsaanvraag. Als de aanvraag wordt afgewezen kunt u geen verzoek tot heroverweging indienen. Wel kunt u een nieuwe aanvraag indienen, rekening houdende met de feedback die u heeft gekregen tijdens de eerdere aanvraag.

Klachten

Bent u niet tevreden betreffende de behandeling, dienstverlening of gedragingen van Human Health Foundation en/of haar medewerkers, dan vernemen wij dit graag. Wij zullen uw klachten zorgvuldig en met aandacht behandelen. Organisaties en personen met een klacht kunnen zich wenden tot de bestuursvoorzitter Dhr. E. Grob.