Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.

Beoordelingscriteria

De commissie van Advies beoordeelt alle aanvragen die binnen komen bij Human Health Foundation voor het fonds, met grote betrokkenheid, transparantie en deskundigheid. Daarbij bekijken zij onder meer of een aanvraag aan de gestelde criteria voldoet en of de aanvraag en bestemming binnen de doelstellingen past en onze missie.

Commissie van Advies

De commissie van Advies let bij de beoordeling van de aanvraag in ieder geval op onderstaande punten opgesteld door Human Health Foundation in samenspraak met de onafhankelijke commissie van advies:

 • Draagt de aanvraag bij aan de missie en visie van HHF?
 • Is de aanvraag niet in strijd met de kernwaarden?
 • Is de aanvraag terecht, zover de inschatting, gemaakt kan worden door de commissie?
 • Is de aanvraag volledig ingevuld en voorzien van alle gewenste documenten, toelichting en contactgegevens aanvrager?
 • Is de timing redelijk, realistisch en haalbaar?
 • Is er een goede onderbouwing?
 • Is er sprake van financiële noodzaak? Het fonds heeft beperkte middelen en zet haar geld zo effectief en efficiënt mogelijk in.
 • Er mogen geen conflicten zijn of ontstaan met de werkwijze en doelstellingen van het fonds. Op het moment van de aanvraag, maar ook in  de toekomst.
 • Aanvrager moet aangegeven hebben bekend te zijn met de algemene bepalingen van het fonds.
 • Financiële onderbouwing van de aanvraag moet redelijk en kloppend zijn.
 • Fonds moet toereikend zijn.

Reactietijd

De besluitvormingstijd is onder andere afhankelijk van de complexiteit en de volledigheid van de ingestuurde aanvraag. De commissie streeft er naar om binnen 48 uur nadat de aanvraag bij ons binnen een eerste reactie te geven.